top of page

Wieolkopolska, Odolanów

Koncepcja konkursowa budynku biurowego dla Grupy Burkietowicz

2022

Koncepcja architektoniczna budynku biurowego jest wynikiem wnikliwej analizy racjonalnych możliwości konstrukcyjnych drewnianych elementów prefabrykowanych, ekonomii kształtowania budynków z elementów powtarzalnych oraz potrzeb przestrzennych, szczególnie w zakresie zagwarantowania możliwości podziałów większych sal konferencyjnych na mniejsze. Ekonomiczna, prostopadłościenna bryła obiektu została wzbogacona zewnętrznym płaszczem konstrukcji słupowej podpierającej wysunięty okap nadając niepowtarzalny charakter oraz jednoznacznie wskazując na zakres działalności firmy.

Wejście do biurowca odbywa się poprzez reprezentacyjną, dwukondygnacyjną przestrzeń recepcji, która została połączona przestrzennie z salą obsługi klientów.

 

Budynek składa się z 2 kondygnacji nadziemnych oraz antresoli drugiej kondygnacji, z której istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zadaszony taras na dachu budynku. Obiekt został zaprojektowany na prostokątnym rzucie o wymiarach zewnętrznych 36,0 m x 27,2 m oraz wysokości 12 m. Zastosowano szkieletowy układ konstrukcyjny składający się ze słupów i belek z drewna klejonego. Elewacje budynków zostały zaprojektowane jako możliwie jak najbardziej transparentne.

Za wyraz stylistyczny odpowiada w dużym stopniu okap dachu wysunięty o 4,2 m poza lico ściany zewnętrznej, który zwęża się na zewnątrz oraz zyskał podparcie słupami Y-kształtnymi. Okap chroni elewację budynku przed bezpośrednim, niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych oraz nagrzewaniem się pomieszczeń w miesiącach letnich.

Budynek jest szczery konstrukcyjnie, promuje idee drewnianego budownictwa modułowego prezentując jego niezwykle duże możliwości, inspiruje do poszukiwania niebanalnych, estetycznych i budzących uznanie rozwiązań. Stanowi tętniącą życiem tkankę, centrum wymiany myśli, doświadczeń i umiejętności. Jest manifestem wartości stojących u podstaw funkcjonowania firmy, konstytuujących jej dorobek i wskazujących na przyszły rozwój i sukces.

bottom of page