Konkurs Wągrowiec
Konkurs Wągrowiec

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego w Wągrowcu

press to zoom
Konkurs Wągrowiec
Konkurs Wągrowiec

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego w Wągrowcu

press to zoom
Konkurs Wągrowiec
Konkurs Wągrowiec

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego w Wągrowcu

press to zoom
Konkurs Wągrowiec
Konkurs Wągrowiec

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego w Wągrowcu

press to zoom
1/17

Wielkopolska, Wągrowiec

Koncepcja zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego

2019

Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego uzyskała III nagrodę w konkursie architektonicznym organizowanym przez SARP Poznań.

 

W opracowaniu konkursowym przedstawiona została koncepcja całościowa obszaru składająca się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji, propozycji lokalizacji nowych lub modernizacji istniejących obiektów kubaturowych. Zaprezentowano sposób kształtowania terenów zielonych o charakterze urządzonym w przestrzeni nadbrzeża oraz ich powiązania z terenami zielonymi o swobodnej kompozycji. Wskazano możliwość obsługi komunikacyjnej terenu, w tym komunikacji pieszej, rowerowej, kołowej, wodnej. Zaproponowano lokalizacje niezbędnego zaplecza obsługowego i elementów małej architektury – placów zabaw, siłowni, ławek, lamp, koszów na śmieci itp.

 

Głównymi wytycznymi projektowymi prezentowanej koncepcji było stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, możliwie najmniej inwazyjnych,  skupionych np. na ochronie cennej roślinności i istniejących siedlisk zwierząt oraz zapewnienie dostępności wszystkich z projektowanych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem działań projektowych jest uzyskanie atrakcyjnego pod względem funkcjonalno - użytkowym i kompozycyjno – przestrzennym zagospodarowania przestrzeni publicznej charakteryzującego się spójnością stylistyczną, które wpisze się w istniejący, wielowymiarowo zróżnicowany kontekst oraz uwypukli naturalne walory krajobrazowe.

 

Koncepcje przestrzeni plaży miejskiej z kąpieliskiem na wschodnim brzegu, parku z amfiteatrem, promenady pieszo-rowerowej oraz zagospodarowania kąpielisk na zachodnim brzegu jeziora zostały przedstawione jako strefy wzajemnie się przenikające podkreślające niezbędną ciągłość przestrzeni rekreacyjnych miasta, przy jednoczesnym zachowaniu ich odrębnego charakteru. Dwa brzegi miasta zostały dodatkowo zespolone dzięki połączeniu tramwajem wodnym, którego trasa i przystanki zostały przedstawione na rzucie całości obszaru opracowania.

Zespół autorski:

 

dr inż. arch. Katarzyna Jucha
mgr inż. arch. Michał Jania
mgr inż. arch. Filip Łękawski

 

Współpraca:

mgr inż. arch. Kamil Wysakowski
inż. arch. Piotr Dziewierz

stud. Agnieszka Fiuk

stud. Malwina Nowak